Shipping policy

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İş bu mesafeli satış sözleşmesi SATICI’nın internet sitesi (https://mehrymu.com/) üzerinden elektronik ortamda ALICI tarafından verilen siparişlere istinaden tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
ALICI, bu Sözleşme’nin kurulmasından, sipariş vermeden ve ödeme yükümlülüğünü üstlenmeden önce, (https://mehrymu.com/) adresindeki bilgileri inceleyerek aşağıdaki hususlardan haberdar olmayı kabul eder:

2. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
Sözleşmenin tarafları ALICI ve SATICI olarak adlandırılacak olup, taraflara ait bilgiler aşağıdaki gibidir:
SATICI MEHRY MU hakkındaki bilgiler: (Bundan sonra yalnızca SATICI olarak adlandırılacaktır)
Ünvan:
Adres:
Telefon:
E-posta:
Para çekme bildirimi göndermek için e-posta:
İade edilen ürünlerin adresi:

ALICI ….. hakkındaki bilgiler (Bundan sonra yalnızca ALICI olarak adlandırılacaktır)
Ad- Soyad:
Adres :
Telefon:
Email:

3. ÜRÜNLER
3.1. ALICI satın aldığı ürüne dair ana nitelikleri, her türlü vergiyi içeren satış fiyatını, ödeme yöntemini ve ürünle ilgili teslimat yöntemini okuyup bilgi sahibi olduğunu, yazılı olarak gerekli onayı vererek kabul ve beyan eder. ALICI, bu Sözleşme ile, anlaşma yapmadan önce SATICI tarafından Mesafeli Satış Sözleşmesi uyarınca temin etmesi gereken tüm bilgileri aldığını kabul ve beyan eder.
3.2. SATICI, ALICI tarafından satın alınan ürünün özellik ve kalitesinin, SATICI’nın https://mehrymu.com/ adlı sitesindeki ve satın alım durumunda ALICI’ya teslim edilecek faturadaki ürün ile aynı ürün olduğunu garanti eder. Ürünün satılmasının ardından sipariş özeti ve satış sözleşmesinin hükümleri ALICI'nın e-posta adresine gönderilir. Nakliye ve teslimat için herhangi bir ek masraf olması halinde, detaylar da alıcıya e-posta iletilir.
3.3. Ürünün fiyatına dair SATICI web sitesinde (https://mehrymu.com/) sistem kaynaklı herhangi bir hata olması durumunda, ALICI durumdan hemen haberdar edilecektir. Hatasız fiyat bildiriminin ardından ALICI’nın talebi doğrultusunda ya alınmış siparişe dair güncel fiyat üzerinden süreç devam edecek ya da iptal süreci başlatılacaktır.

4. ÖDEMELER
4.1 Kredi kartı ile yapılacak ödemeler ALICI’nın talebi doğrultusunda ve ALICI ile anlaşmalı olduğu banka arasındaki sözleşme uyarınca bir veya birden fazla taksit ile gerçekleştirilebilir. Taksit ve sonradan doğması muhtemel faizler, ilgili bankanın takdirindedir. ALICI, satışın sadece bankalar tarafından verilen kredi kartları ile yapılabileceği gerçeğine dayanarak, faiz oranları ile ilgili bilgileri teyit edeceğini kabul ve beyan eder; faiz ödemeleri ve gecikme faizleri, Banka ile ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi uyarınca uygulanır. ALICI, bankanın göndereceği hesap özeti üzerindeki taksit ve ödeme sayısını takip etme hak ve yükümlüğüne sahiptir.
4.2. Satın alınmak istenen ürünün ödemesinin yapılabilmesi adına ALICI ödeme ekranında yer alacak olan kredi kartı bilgilerine dair kısımları eksiksiz ve hatasız doldurmak zorundadır. Ödemenin gerçekleşmemesi veya banka tarafından iptal edilmesi durumunda SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahip olup, bu noktadan sonra ürünün teslimatını gerçekleştirme yükümlülüğü altında değildir.

5. ÜRÜNÜN TESLİMATI
5.1. Satın alınan ürünün ALICI’ya teslim süresi en fazla 30(otuz) gün olup 30 (otuz) günü aşamaz. Eğer herhangi bir sebeple ürün süresinde teslim edilemeyecek olursa, SATICI ALICI’yı gecikmeden haberdar etmekle yükümlüdür.
5.2. Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne konu ürünler ALICI ile SATICI adresleri arasındaki fiziksel uzaklık da göze alınarak ve 30 günü aşmayacak şekilde ALICI’nın bizzat kendisine veya kendisi tarafından ürünü almaya yetkili kılınan kişiye teslim edilir.
5.3 Ürünün teslimat adresinde ALICI’nın tayin ettiği /onay verdiği kişi tarafından alınmamasından kaynaklanan her türlü hasar ve masraftan ALICI bizzat sorumlu olup, SATICI’nın sorumluluğuna hiçbir şekilde gidilemez. Teslimatın ALICI tarafından satın alınma formunda belirtilen adrese yapılması durumunda teslimat düzgün yapılmış kabul edilir ve söz konusu teslimatın gerçekleşmesi ile SATICI ürünü hasarsız ve özenle teslim etme yükümlüğünü yerine getirmiş kabul edilir.
5.4. ALICI, teslim alma anında ürünü kontrol etmek ve üründe herhangi bir hasar, hata, eksik olması durumunda SATICI ile SATICI’nın web sitesinde belirtilen irtibat mail adres ve telefon numarası üzerinden derhal iletişime geçmekle yükümlüdür.

6. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1. ALICI, satın aldığı ürünün temel özelliklerini, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimat bilgi ve süresine dair bilgileri SATICI web sitesinden okuyup anladığını, bu bilgileri kabul ettiğini ve onayladığını elektronik ortamda beyan eder.
6.2. Satın alınan ürün SATICI tarafından, ALICI ile SATICI arasındaki mesafe de göz önüne alınarak ancak her şekilde 30(otuz) günü aşmayacak şekilde, ALICI’nın bildirdiği adreste kendisine veya adresteki şahsa teslim edilir..
6.3. Kargo ücreti SATICI tarafından karşılanır.
6.4. SATICI, gönderimini gerçekleştirdiği ürünün ALICI’nın sipariş formunda yer alan ürünle aynı ürün olmasından, ürünün kargoya hasarsız ve eksiksiz olarak verilmesinden, mevcut ise garanti belgesi ve kullanma talimatı da ürün paketine dahil edilerek ve ürün faturası ile birlikte ALICI’ya teslim edilmesinden sorumludur ve bu hususları garanti eder.
6.5. ALICI, teslim alma anında ÜRÜNÜ kontrol edeceğini, üründe SATICI veya taşıyıcı firmadan herhangi bir hata, hasar veya problem tespit etmesi durumunda ürünü teslim almayacağını ve taşıyıcı şirket görevlisine konu ile ilgili hasar tutanağı tutturacağını kabul eder. Hasar tutanağı tutulmayan ürünlere dair, hasar sebepli geribildirim ve iade taleplerinde ürünün hasarsız teslim edildiği kabul edilir
6.6. Sözleşmeye tabi ürün veya ürünlerin teslimatını yapmak imkânsız hale gelirse, SATICI bu durumu Sözleşmede belirtilen performans süresi içinde ALICI'ya bildirir ve ürün ücretini ALICI’ya iade eder. İade şekli, satın alım esnasında ödemenin kaç taksit üzerinden yapıldığına göre değişiklik gösterir. Ödemenin tek taksitle yapılmış olması durumunda iade edilecek bedel tek seferde, birden fazla taksitle yapılması durumunda ise taksit sayısı kadar ve taksit vadesinde bedel iadesi gerçekleşir. İlk bedel iade tarihi, ürünün SATICI’ya iade edildiği tarihten 10 günü aşamaz.
6.7. Ürünlerin teslimatı için ön bilgi formunun elektronik ortam üzerinden onaylanması gerekmektedir. SATICI, Ürün bedelinin ödenmemesi veya banka tarafından iptal edilmesi durumunda kendisine ait yükümlülüklerini yerine getirme sorumluluğundan kurtulur .
6.8. İlgili banka veya finans kurumu, kredi kartlarının haksız veya yasa dışı kullanımı nedeniyle SATICI'ya ürün bedelini ödemekten imtina ederse, ALICI kendisine teslimi gerçekleşen ürünü, teslimat tarihinden itibaren en geç 3(üç) gün içerisinde SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür. İadeden kaynaklanan taşıma ücretini SATICI yüklenecektir.
6.9.Satıcı, önceden tahmin edilmesi imkansız olan aşırı olumsuz hava koşulları da dahil olmak üzere doğabilecek mücbir sebepler nedeniyle ürün teslimatını gerçekleştiremeyecek duruma düşer ise, durumu en kısa sürede ALICI’nın bilgisine sunmakla yükümlüdür.
6.10. SATICI'nın sipariş edilen ürünleri teslim etmesinin imkansız hale geldiği durumlarda, SATICI, haberdar olduğu tarihi takip eden 3 (üç) gün içinde ALICI’yı yazılı olarak mail veya sms yolu ile haberdar etmekle yükümlüdür. Herhangi bir teslimat masrafı dahil olmak üzere ALICI tarafından yapılmış olan tüm ödemeleri, varsa, bildirim tarihinden sonraki en geç 14 (on dört) gün içinde iade etmek zorundadır. Ürün stokta bulunmuyorsa, bu ürünün sağlanmasının imkansız olduğu kabul edilmeyecektir.

7. CAYMA HAKKININ KULLANIMI DURUMUNDA TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
7.1 ALICI Yeni Yıl, Sevgililer Günü, Anneler/Babalar Günü vb özel günler için üretilmiş olmamak kaydıyla https://mehrymu.com/ sitesi üzerinden satın almış olduğu her ürünü, hiçbir iade sebebi göstermek zorunda olmaksızın kendisine teslim edildiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde cayma hakkı kapsamında iade edebilir, iade talebini SATICI’ya iletebilir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için ürünün hiçbir şekilde kullanılmamış ve hasar görmemiş olması şarttır.
7.2 Ürünün iade edilebilmesi için, ALICI, ürün iadesi içeren talebini ürünü teslim almasını takiben en geç 14 gün içerisinde yazılı olarak ve email yolu ile SATICI’ya iletmek durumundadır.
7.3 Eğer ki SATICI ürünü bizzat iade alacağına dair bir beyanda bulunmamış ise, ALICI SATICI’ya cayma hakkını kullandığını beyan etmesinin akabininde en geç 10 gün içerisinde ürünü orijinal paketinde, ürün garanti ve kullanım talimat belgeleri ile ürün aksesuarları da dahil olacak şekilde ve irsaliye sevk faturası ile SATICI’nın adresine göndermekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanımdan kaynaklanan taşıma ücreti SATICI tarafından yüklenilecektir.
7.4 Cayma hakkının kullanılması durumunda, ürün bedelinin ödenme şekline sadık kalınmak koşuluyla 14 gün içerisinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir.
7.5 İade edilen ürün hakkında cayma hakkı kullanılamayacak bir ürün ise, ürün herhangi bir ek ödeme yapılmaksızın ALICI’nın adresine geri gönderilir ve ücret iadesi yapılmaz.

8. İADE VE DEĞİŞİM KOŞULLARI
8.1 Ürün hiçbir şekilde kullanılmamış olması koşulu ile ve gerek kendisi gerek orijinal paketi hasar görmemiş olmak kaydıyla MEHRY MU tarafından belirtilmiş olan iade adresine iade edilir. Üzerinde isim ve iadeye dair herhangi bir not/bilgi olmayan paketler iade alınmayacaktır.
8.2 İade edilecek ürün bir şirkete faturalandırılmışsa, bir iade faturası hazırlamanız ve iade paketi ile birlikte göndermeniz istenecektir. Şirket iadeleri için iade faturası yoksa bu iadeler kabul edilmez.
8.3 İade edilecek ürünün orijinal paketinde olmaması, orijinal paketin hasarlı olması ve/veya paketin üzerinde taşıyıcı firmanın faturasının olmaması durumunda ürün SATICI tarafından iade alınmayacaktır. SATICI’ya gönderilen ürünün hasarlı veya eksik olması durumunda ürün ALICI’ya gönderim bedeli ALICI tarafından üstlenilmek koşuluyla geri gönderilir.
8.4 Ürünün ALICI’ya ilk teslimatında ürüne dahil herhangi bir aksesuarı varsa, bu aksesuarlar orijinal ambalajlarında paketlenmeli ve herhangi bir hasar verilmeden ürünle birlikte iade edilmelidir.
8.5 Ürün kullanım amacını kaybettiği için iade edilmeye uygun değilse ve / veya iade edilecek ürün yeniden satılacak durumda değilse, bu ürünler de iade edilemez.
8.6 Ürününüzü https://mehrymu.com/ adresinden aldıktan sonra, lütfen yukarıdaki koşullara, şartlara ve iade politikalarımıza uygun olduğundan emin olun. Ürün iadesi kabul edilirse, iade edilen ürünün fiyatı, alıcının orijinal ödeme yöntemi kullanılarak iade edilecektir. İade edilen ürün iade politikasının şartlarını yerine getirmiyorsa, hiçbir ek ödeme yapmadan ürün aynı adrese geri gönderilir.
8.7 Ürün iadesi tamamlanıp işlenirse, e-posta ile bilgilendirileceksiniz. Orijinal ödeme yöntemi kullanılarak ürün bedeli iade edilir. Ödemenin banka havalesi yoluyla yapılması durumunda, ürün bedeli iade formunda belirttiğiniz IBAN hesabına iade edilir. Ödeme kredi kartıyla yapılırsa, geri ödeme kredi kartına aktarılır. Bu geri ödemenin banka ekstrenizde görüneceği süre bankaya bağlı olarak değişebilir. Geri ödeme beklediğinizden daha uzun sürerse, lütfen bankanızla bağlantı kurduğunuzdan emin olun.
8.8 Herhangi bir sebep gösterilmeksizin, siparişi veren ürünü, iade bildirimi göndererek ve teslim tarihinden itibaren 14 gün içinde https://mehrymu.com/ adresinden değiştirebilirsiniz. İadesi ile değiştirilecek olan ürün kullanılmamalı ve / veya yeniden satılmasını veya zarar görmesini önleyecek bir durumda olmamalıdır.
8.9 Ürünün değiştirilmesini sağlamak için lütfen info@mehrymu.com adresine e-posta gönderin ve değiştirmek istediğiniz ürün hakkında bize bilgi veriniz.
8.10 Lütfen iade formunda değişim talebinizi açıkça belirtin ve ayrıca değiştirmek istediğiniz ürün özelliklerini doğru belirttiğinizden emin olun.
8.11 Ürün değişim isteğiniz ve değiştirmek istediğiniz ürün SATICI’ya iletildikten sonra, ürün SATICI tarafından kontrol edilecek, ürün değişim talebinize dair stok durumu gözden geçirilecektir. Ürün değişiminin onaylanması halinde, iki ürünün de aynı fiyatta olması durumunda hiçbir ek ücret ödenmeden ürün değişimi gerçekleştirilir. İade edilen ürün ile değiştirilecek ürün arasında fiyat farkı olması durumunda, bu fiyat farkı ALICI tarafından karşılanacaktır. Ürün stoklarda mevcut değilse, geri ödeme, iade politikasında açıklanan aynı ödeme yöntemiyle yapılır.
8.12. Yurtdışı ürün gönderimi halinde taşıma bedeli iadesi yapılmaz.
8.13. Mehry Mu, müşterilerin iade ettiği ürünlerin iade koşullarına uyması durumunda 5 iş günü içinde geri ödemeyi bankaya bildirir. Kredi kartlarına ortalama yansıma süresi 7 iş günü iken, bu işlem süresi bankadan bankaya farklılık gösterebilir.
8.14.İade adresi bilgisi, SATICI tarafından ALICI'nın e-posta yoluyla bildiriminin ardından ALICI'ya iletilecektir.

9. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü ihtilafı çözmeye İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

x